Общи условия

ПРЕДМЕТ

Този уебсайт се управлява от AirPower. През целия сайт термините "ние", "нас" и "наш" се отнасят за AirPower. AirPower предоставя този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас - потребителя. Условията описани тук обвързват всички потребители. След кликане на бутона "Завърши Поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката за пазаруване изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

С посещаването на нашия сайт и закупуването на нещо от нас, вие участвате в нашата "Услуга" и се съгласявате да бъдете обвързани от следните Общи условия ("Условия за ползване", "Условия"), включително тези допълнителни условия и политики, за които се споменава тук и са достъпни чрез хипервръзка. Тези Условия за ползване се прилагат за всички потребители на сайта, включително, без ограничение, потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и приносители на съдържание. Моля, прочетете внимателно тези Общи условия за ползване, преди да отворите или използвате нашия уебсайт. Като отворите или използвате част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване. Ако не се съгласявате с всички условия на този договор, не можете да достъпите уебсайта или да използвате никакви услуги.

Всяка нова функция или инструмент, добавени към текущия сайт, също ще бъде предмет на Условията за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменим всяка част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации или промени на нашия уебсайт. Вашата отговорност е да проверявате тази страница периодично за промени. Вашето продължаващо използване или достъп до уебсайта след публикуването на промените представлява приемане на тези промени. Нашата платформа се хоства от Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на вас.

СЕКЦИЯ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Съгласно тези Общи условия за ползване, вие заявявате, че сте навършили възрастта, на която имате право да участвате в правни сделки според законите на вашата страна или провинция на местоживеене, или че сте навършили възрастта, на която имате право да участвате в правни сделки според законите на вашата страна или провинция на местоживеене, и сте ни дали съгласието си да позволите на вашите непълнолетни раднински лица да използват този сайт.

Не можете да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неоторизирани цели, нито да нарушавате законите във вашата юрисдикция по време на използването на Услугата (включително авторските права).

Не трябва да предавате каквито и да било вируси, троянски коне или какъвто и да било код с разрушителен характер.

Нарушение на някое от тези условия ще доведе до незабавно прекратяване на вашите Услуги.

СЕКЦИЯ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Продуктите, които се намират на интернет страницата на airpower.technology не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

Запазваме си правото да откажем услугата на когото и да било, по всякаква причина и по всяко време.

Разбирате, че вашите данни (без информацията за кредитни карти) може да бъде предавана некриптирана и да включва (а) предавания по различни мрежи; (б) промени за съответствие и адаптация към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на предаване през мрежите.

Съгласявате се да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате нашата Услуга, използването на Услугата, достъпа до Услугата или каквито и да било контакти на уебсайта, чрез които се предоставя Услугата, без наше изрично писмено разрешение.

Заглавията, използвани в този договор, се включват само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да повлияят на тези Условия.

СЕКЦИЯ 3 - ТОЧНОСТ И ПЪЛНОТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт се предоставя само за обща информация и не трябва да бъде използван или да се базира единствено той за вземане на решения без консултация на основни, по-точни, по-пълни или по-актуални източници на информация. Всяко доверие към материала на този сайт е на ваш риск.

Запазваме си правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информацията на нашия сайт. Съгласявате се, че е ваша отговорност да следите промените на нашия сайт.

СЕКЦИЯ 4 - ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти са подлежими на промяна без предизвестие.

Запазваме си правото по всяко време да променяме или прекратяваме Услугата (или съдържание от нея) без предизвестие.

Не носим отговорност пред вас или пред трети лица за каквито и да било промени на цените, преустановяване или прекратяване на Услугата.

СЕКЦИЯ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (приложимо, ако е необходимо)

Определени продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата политика за връщане. За да разгледате нашата политика за връщане, моля посетете Връщане и замяна.

Опитали сме да покажем цветовете на изображенията на нашите продукти в магазина възможно най - точно. Не можем да гарантираме, че дисплеят на цвят на вашия монитор ще бъде точен. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на всеки продукт или услуга, които предлагаме. Всички описания на продукти или цени на продукти са подлежащи на промяна по всяко време без предизвестие, само по наше усмотрение. Запазваме си правото да премахнем продукт по всяко време. Всяка оферта за продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна в местата, където е забранена.

Не гарантираме, че качеството на каквито и да било продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговаря на вашите очаквания или че каквито и да било грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

СЕКЦИЯ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ АКАУНТ

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем, по наше собствено усмотрение, да ограничаваме или анулираме закупените количества от вас. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от същия клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват един и същ бил адрес за плащане и/или доставка. В случай че направим промяна или анулираме поръчка, можем да опитаме да ви уведомим, като се свържем с вас на посочения при направата на поръчката имейл адрес или бил адрес/телефонен номер. Запазваме си правото да ограничим или забраним поръчки, които, според нашето собствено съдействие, изглежда са направени от търговци, препродавачи или дистрибутори.
Съгласявате се да предоставите текуща, пълна и точна информация за поръчка, направена в нашия магазин. Съгласявате се незабавно да актуализирате вашия акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитната карта и срока и на валидност, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля, разгледайте нашата Политика за връщане.

СЕКЦИЯ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Можем да ви предоставим достъп до инструменти от трети лица, над които нямаме никакъв контрол или влияние.

Разбирате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива инструменти "каквито са" и "както са налични", без никакви гаранции, представления или условия от каквато и да било природа и без каквато и да било одобрение. Нямаме никаква отговорност за каквото и да било възникване или свързване с вашето използване на допълнителни инструменти от трети лица.

Всяко използване от ваша страна на допълнителните инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш риск и на ваше усмотрение, и трябва да се уверите, че сте запознати с условията, на които инструментите се предоставят от съответния доставчик на трети лица.

Също така можем в бъдеще да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително, пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също ще бъдат подложени на тези Общи условия.

СЕКЦИЯ 8 - ХИПЕРВРЪЗКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашия сайт, може да включват материали от трети лица.

Хипервръзки може да ви насочат към уебсайтове на трети лица, които не са свързани с нас. Не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и нямаме никакви гаранции и никаква отговорност за материалите или уебсайтовете на трети лица или за каквито и да било други материали, продукти или услуги на трети лица.

Не носим отговорност за каквито и да било вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети лица. Моля, внимателно прегледайте политиките и практиките на третите лица и се уверете, че ги разбирате преди да се ангажирате с каквато и да било транзакция. Съобщения, искания или въпроси относно продуктите на трети лица следва да се отправят към третото лице.

СЕКЦИЯ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

Вие се съгласявате, че можем по всяко време и без ограничение да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин да използваме във всяко средство всички коментари, които ни предоставите. Нямаме и няма да носим задължение: (1) да поддържаме коментарите в поверителност; (2) да заплащаме възнаграждение за каквито и да било коментари;  (3) да реагираме на каквито и да било коментари.
Можем, но нямаме задължение да следим, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по наше единствено усмотрение за незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, дифамационно, порнографско, непристойно или по друг начин неприемливо или нарушаващо интелектуалната собственост на трети лица или тези Условия за ползване.
Съгласявате се, че вашият коментар няма да нарушава правата на трети лица, включително авторски права, търговски марки, лични данни, личност или други лични или собствени права. Съгласявате се, че вашият коментар няма да съдържа клеветнически или друго незаконно, злоупотребителско или непристойно съдържание или каквито и да било компютърни вируси или други зловредни програми, които могат по някакъв начин да засегнат функционирането на Услугата или на свързания уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за друго лице, или по друг начин да ни заблуждавате, както и трети лица, относно произхода на каквито и да било коментари. Вие носите пълна отговорност за всякакви коментари, които направите, и тяхната точност. Не поемаме никаква отговорност за каквито и да било коментари, публикувани от вас или от трети лица.

СЕКЦИЯ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Подаването на лична информация в нашият сайт е описано Политика за поверителност. За да я разгледате, моля, вижте Политика за поверителност.

СЕКЦИЯ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога възникват информационни грешки, неточности или пропуски на нашия сайт или в Услугата, които могат да засягат описанията на продуктите, цените, промоции, предложения, такси за доставка на продукти, време за транспортиране и наличност. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията или да анулираме поръчки, ако информацията в Услугата или уебсайта е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след подаването на поръчка от ваша страна).

Не носим отговорност да актуализираме, изменяме или поясняваме информация в Услугата или на всеки свързан уебсайт, включително информация за цените, освен ако това е изискано от закона. Нито една определена дата за обновление или актуализация, използвана в Услугата или на всеки свързан уебсайт, не следва да се тълкува като означаваща, че всичка информация в Услугата или на всеки свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

СЕКЦИЯ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

Освен другите забрани, определени в Условията за ползване, е забранено използването на сайта или неговото съдържание по следните начини:
а) за всякаква незаконна цел; б) за подбуждане на други да извършват или участват в каквито и да било незаконни действия; в) за нарушаване на международни или държавни регламенти, правила, закони или местни наредби; г) за нарушаване на нашите права върху интелектуална собственост или на правата на интелектуална собственост на други; д) за домогване, злоупотреба, обиди, вреди, клевета, опозоряване, обесняване, заплашване или дискриминация на база пол, сексуална ориентация, религия, етнически произход, раса, възраст, националност или инвалидност; е) за представяне на лъжлива или измамна информация; ж) за качване или изпращане на вируси или всякакъв друг вид зловреден код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да било начин, който ще засегне функционалността или операцията на Услугата или на свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; з) за събиране или проследяване на лична информация от други; и) за спам, фишинг, пиратство, претекст, сканиране, пързаляне или скрапинг; й) за всяка нецензурна или аморална цел. Запазваме си правото да прекратим вашето ползване на Услугата или на свързания уебсайт при нарушение на някое от забранените употреби.

СЕКЦИЯ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, своевременно, сигурно или без грешки.

Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат постигнати чрез използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Съгласявате се, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период или да я прекратим по всяко време, без предварително уведомление към вас.
Изрично се съгласявате, че използването на услугата, или невъзможността за такова, е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставени на вас чрез услугата, са (освен ако изрично не е посочено от нас) предоставени "каквито са" и "каквито са налични" за ваше използване, без никакво представяне, гаранции или условия, било то явни или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за търговска пригодност, приложимо качество, пригодност за конкретна цел, устойчивост, право на собственост и ненарушаване на права на интелектуална собственост.

В никакъв случай AirPower, нашите директори, служители, афилиейти, агенти, подизпълнители, стажанти, доставчици, услугодатели или лицензодатели няма да носят отговорност за вреди, загуби, искове или всякакви пряки, непряки, случайни, наказателни, специални или последващи вреди от какъвто и да било вид, включително, без ограничение, загуба на печалби, загуба на приходи, спестени разноски, загуба на данни, разходи за подмяна или каквито и да било подобни вреди, независимо дали се основават на договор, небрежност, строга отговорност или друг начин, произтичащи от използването на услугата или настъпили след употребата на услугата, или за всякакви други искове, свързани по какъвто и да било начин с използването на услугата или на продукта, включително, но не само, грешки или пропуски в съдържанието, загубата или вреда от какъвто и да било вид, причинени в резултат на използването на услугата или на съдържанието (или продукта), публикувано, предавано или иначе налично чрез услугата, дори и ако сте били уведомени за възможността им.

СЕКЦИЯ 14 - ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Съгласявате се да не държите под отговорност AirPower и нашите дъщерни дружества, афилиейти, партньори, служители, директори, агенти, подизпълнители, лицензодатели, услугодатели, поддоставчици, доставчици, стажанти и служители от всякакви искове или изисквания, включително разумни адвокатски такси, предявени от трета страна вследствие на нарушение от ваша страна на настоящите Условия за ползване или на документите, към които се позовават, или на нарушение от ваша страна на закон или на правата на трета страна.

СЕКЦИЯ 15 - РАЗДЕЛИМОСТ

В случай, че някоя разпоредба от настоящите Условия за ползване бъде определена за незаконна, невалидна или неприложима, такава разпоредба ще продължи да бъде приложима в максимално допустимата от приложимото законодателство степен, а неприложимата част ще бъде считана за отстранена от настоящите Условия за ползване, като такава определение няма да засегне валидността и приложимостта на другите оставащи разпоредби.

СЕКЦИЯ 16 - ПРИКЛЮЧВАНЕ

Тези Условия за ползване са валидни, освен ако не бъдат прекратени от вас или от нас. Вие може да прекратите тези Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че не желаете повече да използвате нашите Услуги, или когато престанете да използвате нашия сайт.
Ако според нашата единствена преценка не успеете или имаме основание да подозираме, че сте нарушили някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване, ние също можем да прекратим настоящото споразумение по всяко време, без предварително уведомление, и вие ще останете отговорни за всички суми, дължими до и включително датата на приключване. Можем също да ви откажем достъп до нашите Услуги (или част от тях).

СЕКЦИЯ 17 - ЦЯЛО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът на нас да упражним или приложим всяко право или разпоредба от тези Общи условия за ползване няма да представлява отказ от такова право или разпоредба.

Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за функциониране, публикувани от нас на този сайт или относно Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и уреждат използването ви на сайта, заменяйки всички предишни или съвременни споразумения, комуникации и предложения, било те устни или писмени, между вас и нас (включително, всякакви предишни версии на Условията за ползване).
Всякакви двусмислици при тълкуването на тези Условия за ползване няма да бъдат тълкувани в ущърб на страната, която ги е съставила.

СЕКЦИЯ 18 - ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Общи условия за ползване и всякакви отделни споразумения, чрез които ви предоставяме Услуги, ще се уреждат и тълкуват съгласно законите на Република България.

СЕКЦИЯ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Вие можете да преглеждате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница.

Задържаме си правото, по наше собствено усмотрение, да обновяваме, променяме или заменяме всяка част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате нашия уебсайт периодично за промени. Вашето продължаващо използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на всякакви промени в тези Условия за ползване означава приемане на тези промени.

СЕКЦИЯ 20 - КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Въпроси относно Общите условия за ползване трябва да бъдат изпратени на нас - airpower.bulgaria@gmail.com.

Нашата контактна информация е посочена по-долу:
Търговско име - 
Адрес - 
Телефон - 
Регистрационен номер - 
Номер на ДДС -